Όνομα: ZOΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων

570 11 Βαθύλακος - Θεσσαλονίκη

ΤΗΛ.:
2310 719.550
2310 719.394

FAX.:
2310 719.713

ΕΜΑΙL:
info@zormpas.gr
sales@zormpas.gr
Επίθετο:
Eταιρεία:
Διεύθυνση:
Πόλη:
T.K.:
Xώρα:

Τηλέφωνο:
Email:
Σχόλια: