• Συμμετοχή στην έκθεση Agrotica
  • Στα σχέδια της εταιρίας είναι η κατασκευή νέων μοντέλων όπως ανυψωτική πλατφόρμα για την φορτωεκφόρτωση τομάτας σε φορτηγά αυτοκίνητα και δισκάροτρο.