ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σαρρής Στέλιος
Σκάλα
27350.22764

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Κωνσταντακόπουλος Διονύσιος
Γιάβολα
27230.22107

Μειντάνης Χριστόφ.Παρασκευάς
Φιλιατρά
27610.32350ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αιμιλία Ζέπου Πρωιμάδη
3ο χιλ.Τρίπολης Πύργου
2710.232220

ΗΛΕΙΑΣ
Βαγγελάκος Γεράσιμος & Σια ΟΕ
Βάρδα
26230.71568

[ << Επιστροφή ]