ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. & CE


Τα ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ZΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε." είναι δοκιμασμένα και ελεγμένα για την καταλληλότητα την αξιοπιστία και την αντοχή τους από το ινστιτούτο ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας.
Κατασκευάζονται επίσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή διάταξη περί μηχανών (59/392/ΕΟΚ) πιστοποιώντας ασφαλή χρήση και αποφυγή ατυχημάτων. Σε όλα τα ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ZΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε." αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο ο αριθμός βεβαίωσης του Ι.ΓΕ.Μ.Κ. και το CE.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ-ΠΑΤΕΝΤΕΣ

Η εταιρεία "ZΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε." μετά από μακροχρόνια έρευνα και πολλές μελέτες βελτίωσε ορισμένα συστήματα λειτουργίας των ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της, όπως

  • Στη δισκοσβαρνα εφαρμόστηκε η ανύψωση των τροχών της με διαφορετική ενέργεια
  • Στη δισκοσβαρνα για την σταθερή οδική της πορεία και την αποφυγή λειτουργικής φθοράς του μηχανήματος εφαρμόστηκε το σύστημα σύμπλεξης εμβόλου πυρού έναντι ταλαντώσεων
  • Στη δενδροκομική ανυψωτική πλατφόρμα εφαρμόστηκε το σύστημα απασφάλισης οπότε η πλατφόρμα γίνεται ανατρεπόμενη.
  •