Τα ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ZΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. " συνοδεύονται με μονοετής εγγύηση καλής λειτουργίας. Βασικό πλεονέκτημα μας είναι ότι διαθέτουμε κινητό συνεργείο αλλά έχουμε και κατά τόπους εξειδικευμένους συνεργάτες για άμεσο service.